Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Welcome!

This is my new blog for politics - successor to my Plain Stuff blog. It will mostly cover U.S. and Greek politics and economics, occasionally drifting into matters of ideology.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου